Σύγκριση τιμών σε πάνω από 2840 online καταστήματα! - Skroutz.gr

323 KB

3,569

Rules

4,432

Selectors

9,538

Declarations

176

Properties

Total Declarations

Font Size

611

Float

143

Width

538

Height

333

Color

560

Background Color

67

39 Unique Colors

Aa
#fff
Aa
#1e428f
Aa
transparent
Aa
#000
Aa
#707070
Aa
inherit
Aa
#385aa5
Aa
#dcdcdc
Aa
#bbb
Aa
currentColor
Aa
#363636
Aa
#dd422d
Aa
#1c7ece
Aa
#f4731f
Aa
#f46353
Aa
#d52925
Aa
#f68b24
Aa
#999
Aa
#f0ad4e
Aa
#5cb85c
Aa
#e8e8e8
Aa
#1970b8
Aa
#eb2e2b
Aa
#1d91af
Aa
#855fa6
Aa
#fec874
Aa
#20b096
Aa
#de6d97
Aa
#cbb68b
Aa
#758290
Aa
#217dc1
Aa
#32992c
Aa
#efa706
Aa
#e53c3c
Aa
#4cae4c
Aa
#f1f1f1
Aa
#50b64a
Aa
#feb555
Aa
rgba(255,255,255,0.7)

36 Unique Background Colors

rgba(30,66,143,0.5)
#f1f1f1
#e3e3e3
#d0e8c7
#e8e8e8
#fff
#1d91af
#fec874
#cbb68b
#758290
#de6d97
#855fa6
#20b096
#ebb9bd
transparent
#d52925
#fbf0f0
#f0ad4e
#fff7e5
#707070
#dcdcdc
#f8f8f8
rgba(0,0,0,0.3)
#1c7ece
rgba(255,255,255,0.1)
#217dc1
#50e4d9
#f68b24
#999
#325092
#cf3622
#1d84b0
#feb555
#bca580
#6d7a87
#dd6c75

34 Unique Font Sizes

Font Size 0
Font Size initial
Font Size "verdana"
Font Size 70px
Font Size 50px
Font Size 41px
Font Size 40px
Font Size 38px
Font Size 37px
Font Size 36px
Font Size 34px
Font Size 30px
Font Size 28px
Font Size 26px
Font Size 24px
Font Size 23px
Font Size 22px
Font Size 21px
Font Size 20px
Font Size 19px
Font Size 18px
Font Size 17.5px
Font Size 17px
Font Size 100%
Font Size inherit
Font Size 16px
Font Size 15px
Font Size 14px
Font Size 13px
Font Size .8em
Font Size 12px
Font Size 11px
Font Size 10px
Font Size 9px

5 Unique Font Families

"schwartz"
sans-serif
Verdana, Arial, sans-serif
inherit
"verdana"

23 Unique Z Indices

-1
1
2
3
10
30
35
40
50
90
99
100
110
120
130
140
150
152
154
160
170
180
1000

Total vs. Unique Declarations

9538 total, 2580 unique declarations

538
165
Total
Unique
Width
333
81
Total
Unique
Height
503
245
Total
Unique
Margin
399
232
Total
Unique
Padding
560
39
Total
Unique
Color
67
36
Total
Unique
Background Color

Specificity Graph

50
100
150
200

Base 10 specificity score for each selector by source order. Generally, lower scores and flatter curves are better for maintainability. Learn More

Ruleset Size

6
12
18
24

Number of declarations per ruleset

65 Media Queries

screen and (max-width: 1415px)
screen and (max-width: 1180px)
only screen and (max-width:960px)
screen and (max-width: 755px)
only screen and (max-width:640px)
screen and (max-width: 499px)
(min-width: 734px)
(min-width: 878px)
only screen and (min-width: 734px)
(min-width: 900px)
(min-width: 940px)
(min-width: 940px) and (max-width: 1020px)
(min-width: 734px) and (min-width: 700px)
(min-width: 734px) and (max-width: 878px)
(min-width: 634px)
(min-width: 701px)
(min-width: 734px) and (min-width: 734px)
(min-width: 734px) and (min-width: 878px)
(min-width: 734px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 734px) and (-o-min-device-pixel-ratio: 3 / 2), only screen and (min-width: 734px) and (min--moz-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 734px) and (min-device-pixel-ratio: 1.5)
(min-width: 1020px)
(min-width: 1326px)
(min-width: 1424px)
(min-width: 1500px)
(min-width: 1100px)
only screen and (min-width: 1326px)
only screen and (min-width: 1500px)
(min-width: 1200px)
only screen and (min-width: 1020px)
only screen and (min-width: 1424px)
(min-width: 1430px)
(min-width: 1180px)
(min-width: 1530px)
(max-height: 768px)
(min-width: 1020px) and (max-height: 768px)
(min-width: 961px)
(min-width: 1220px)
(min-width: 1220px) and (max-width: 1326px)
(min-width: 1020px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 1020px) and (-o-min-device-pixel-ratio: 3 / 2), only screen and (min-width: 1020px) and (min--moz-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 1020px) and (min-device-pixel-ratio: 1.5)
(min-width: 1220px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 1220px) and (-o-min-device-pixel-ratio: 3 / 2), only screen and (min-width: 1220px) and (min--moz-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 1220px) and (min-device-pixel-ratio: 1.5)
(min-width: 1020px) and (min-width: 1020px)
(min-width: 1300px) and (min-width: 1300px)
screen and (orientation: portrait), screen and (max-width: 1020px)
only screen and (max-width: 633px)
only screen and (min-width: 634px) and (max-width: 1019px)
(min-width: 500px)
(min-width: 400px)
(-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 3 / 2), only screen and (min--moz-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5)
only screen and (min-width: 500px)
(min-width: 340px)
(min-width: 360px) and (max-width: 500px)
(min-width: 500px) and (max-width: 734px)
(min-width: 360px)
only screen and (min-width: 500px) and (max-width: 734px)
(max-width: 499px)
(min-width: 600px)
(max-width: 400px)
(max-width: 733px)
(min-width: 480px)
(min-width: 500px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 500px) and (-o-min-device-pixel-ratio: 3 / 2), only screen and (min-width: 500px) and (min--moz-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (min-width: 500px) and (min-device-pixel-ratio: 1.5)
(max-width: 1326px)
screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none)
only screen and (-ms-high-contrast: active) and (min-width: 734px), only screen and (-ms-high-contrast: none) and (min-width: 734px)
screen and (-ms-high-contrast: active) and (min-width: 1326px), (-ms-high-contrast: none) and (min-width: 1326px)
only screen and (-ms-high-contrast: active) and (min-width: 1240px), only screen and (-ms-high-contrast: none) and (min-width: 1240px)
screen and (-ms-high-contrast: active) and (min-width: 634px), (-ms-high-contrast: none) and (min-width: 634px)

Spacing Resets

63

Margin

9

Margin Top

48

Margin Right

28

Margin Bottom

2

Margin Left

 

45

Padding

1

Padding Top

3

Padding Right

8

Padding Bottom

6

Padding Left